Hovedleverandøren av takster i Vesterålen og Harstad

I 30 år har vi vært hovedleverandør av takseringstjenester i Vesterålen.Vi kjenner markedet på en unik måte, og har ofte taksert de samme eiendommene gjentatte ganger over mange år.

Vi har også spesialkompetanse innenfor skadetakst, reklamasjonstakst og skjønn.