31. januar 2011

Skadetakst

Arnulf Olsen AS har 30 års erfaring i skadetaksering av bygningsskader.

Vi foretar skadetaksering og nødvendige målinger som danner grunnlaget for en skaderapport med beskrivelse av hendelsesforløp, skadeårsak, skadeomfang, alterternativer for tiltak og reparasjonskostnader.

Videre vurderer vi materialenes normale levetid og skadens påregnelighet ved normalt vedlikehold og bruk.

Arnulf Olsen AS er godkjent av alle forsikringsselskaper i Norge, samt Norsk Naturskadepool for skadetaksering, verdisetting og skjønn.

Vi gir rådgivning til eiere av bygninger der skader har inntruffet. Vi gir videre råd om:

  • Hva som må gjøres når skaden inntraff
  • Råd om skadebegrensning
  • Råd/veiledning for dialog med forsikringsselskaper
  • Råd for å redusere forsikringskostnader.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *