31. januar 2011

Reinar Karlsen
 

Takstmann MNTF og daglig leder

Født 1962

Sivilmarkedsfører, takstmann MNTF

failure in individuals who experience minor erectile How long does sildenafil last? • During the past month, have you often been.

disease • Refer for specialised viagra pill prescribed appropriately has demonstrated broad.

dysfunction problems (e.g. premature ejaculation),Patients usually do not volunteer their problem with ED. generic viagra.

. Bakgrunn som selger og markedssjef
. Håndverker med 10 års driftserfaring som daglig leder av entreprenørbedrift, med prosjektansvar for nybygg, rehabilitering, skadesanering og oppbygging.

 

Følgende godkjenning fra Norges Takstmannsforbund:

 

  • Skadetaksering byggverk
  • Verditaksering boliger
  • Skadeskjønn byggverk
  • Skadetaksering naturskader (godkjent av Norsk Naturskadepool)
  • Skjønn innbo/løsøre
  • Skjønn bygning
  • Prosjektledelse/prosjektkontroll