Tor Solheim

Takstmann MNTF og ingeniør.

Født 1948.

Yrkesbakgrunn som håndverker, deretter som ingeniør i Systemhus AS. Fra 1983 takstmann med skade- og verditaksering som arbeidsområder. Sertifisert av Norges Takstmannsforbund på følgende områder:

  • Verditaksering av boliger
  • Skadetaksering byggverk
  • Skadeskjønn byggverk
  • Skadetaksering naturskader. (Godkjent takstmann Norsk Naturskadepool)
  • Skadetaksering fritidsbåt Reklamasjonsvurdering boliger.
  • Har i tillegg utført takster og skjønn på innbo/løsøreskader samt vært benyttet som sakkyndig vitne og meddommer ved domstolene i skadesaker.