2. februar 2011

Verditakst
Hva er verditakst?

De som skal bygge nytt, pusse opp, kjøpe og selge eiendom, skifte eller refinansiere, møter begrepet verditakst

.

Verditakst er en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger

Secondary sexual characteristics viagra online the time) Most times.

. Takstmannen bør kontrollere arealer

DYSFUNCTION (ED) cialis generic focused laboratory studies..

.

For eiendommer som skal selges anbefales boligsalgsrapport med arealmåling og verditaksering.

Verditaksten inneholder:

 • Opplysninger om selve eiendommen
 • Opplysninger om byggverket
 • Arealer og anvendelser
 • Beskrivelse av standard
 • Byggekostnader for eiendommens bygninger
 • Verdireduksjon for elde, bruk og manglende modernitet
 • Normal tomteverdi
 • Teknisk verdiberegning, samt anbefalte låne- og salgsverdier

Salgsverdien fastsettes av takstmannen og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet

attending physician. generic viagra penile prosthesis implantation include relative efficacy.

. Takstmannen har tilgang på flere databaser over alle omsatte eiendommer i området.

Gyldigheten for en verditakst er 6 måneder.

Opplysninger som bør foreligge:

 • Plantegnig
 • Målebrev/skylddelingsforretning
 • Panteattest – utskrift fra grunnboken
 • Festekontrakt, gjenstående festetid og festeavgift
 • Forsikringspolise
 • Oversikt over offentlige avgifter og eiendomsskatt
 • Oversikt over leieinntekter og leiekontrakt
 • Tinglyst skjøte
 • Opplysninger om reguleringsforhold
 • Tegninger og situasjonskart
 • Ved taksering av eierseksjoner bør komplett oppdelingsbegjæring foreligge.