2. februar 2011

Verditakst

Hva er verditakst?

De som skal bygge nytt, pusse opp, kjøpe og selge eiendom, skifte eller refinansiere, møter begrepet verditakst.

Verditakst er en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. Takstmannen bør kontrollere arealer.

For eiendommer som skal selges anbefales boligsalgsrapport med arealmåling og verditaksering.

Verditaksten inneholder:

 • Opplysninger om selve eiendommen
 • Opplysninger om byggverket
 • Arealer og anvendelser
 • Beskrivelse av standard
 • Byggekostnader for eiendommens bygninger
 • Verdireduksjon for elde, bruk og manglende modernitet
 • Normal tomteverdi
 • Teknisk verdiberegning, samt anbefalte låne- og salgsverdier

Salgsverdien fastsettes av takstmannen og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet. Takstmannen har tilgang på flere databaser over alle omsatte eiendommer i området.

Gyldigheten for en verditakst er 6 måneder.

Opplysninger som bør foreligge:

 • Plantegnig
 • Målebrev/skylddelingsforretning
 • Panteattest – utskrift fra grunnboken
 • Festekontrakt, gjenstående festetid og festeavgift
 • Forsikringspolise
 • Oversikt over offentlige avgifter og eiendomsskatt
 • Oversikt over leieinntekter og leiekontrakt
 • Tinglyst skjøte
 • Opplysninger om reguleringsforhold
 • Tegninger og situasjonskart
 • Ved taksering av eierseksjoner bør komplett oppdelingsbegjæring foreligge.