Hovedkontor Sortland

Ved vårt hovdkontor på Sortland arbeider 4 takstmenn som utfører skadetasering, verditaksering, boligsalgsrapport, reklamasjonstakst og skjønn i Vesterålen.

Når du ringer vårt hovedtelefon møter du Bodil Olsen på sentralbordet som veileder angående våre tjenester.