31. januar 2011

Skjønn

Skadeskjønn er en spesiell oppgjørsform ved skade på fast eiendom.  Dette kan benyttes i de tilfelle hvor det ikke finnes et fullstendig fysisk objekt å taksere, ved større skader, og i tilfeller hvor det viser seg utfordrende å oppnå enighet mellom forsikringstaker og forsikringsselskap om det økonomiske oppgjøret etter skade. Dette kan for eksempel være tilfelle etter en etter brann.

Ved skadeskjønn er det normalt at skadelidende og forsikringselskap oppnevner hver sin objektive takstmann eller fagmann, der partene blir enig om forsikringsoppgjøret.

Hver av partene har sin selvstendige rett til å kreve skjønn.

Skjønn er en rettslig prosess, som har rettskraftig avgjørelse. Ved skadeskjønn legges til grunn en detaljert beregning som tar hensyn til gjenoppføringspris. Dette omfatter kostnader som riving/rydding, reparasjonskostnader, normal reparasjonstid og eventuelle inntektstap som følge av skaden. Beskrivelse av betingelser for skadeskjønn finner du i forsikringsvilkårene.

Arnulf Olsen As har lang erfaring i forbindelse med skadeskjønn. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *